Alternativa DNA-prov

Om man inte har möjlighet att använda de provpinnar som medföljer vårt testpaket, går det bra att skicka in ett alternativt DNA-prov, t ex en tandborste, öronpinne eller en använd näsduk. Låt provet lufttorka på skyddad plats under minst en timme och lägg sedan ner det i vårt testkuvert, i en ren papperspåse eller ett rent papperskuvert. Det får inte förvaras i plast, eftersom det då kan angripas av mögel. Skydda också provet från hög värme och solljus.

Tänk på att framgångsprocenten för alternativa DNA-prov, som t ex tandborste eller cigarettfimpar, inte är lika hög som med våra provpinnar. Däremot ger ett alternativt prov samma säkra resultat som våra provpinnar om vi hittar analyserbart DNA i ditt insända prov. Framgångsprocenten beror helt på DNA-materialets kvalitét. Vi har t ex fått tandborstar som inte fungerat på grund av att de använts av flera personer och tandborstar som inte alls använts. Framgångsprocenten för våra medsända provpinnar är bättre än 99,9 %.

Om du använder alternativt DNA-prov, var beredd på att du kan få skicka in ett nytt prov och en ny avgift. Gardera dig därför genom att ha ett reservprov till hands om det behövs. Här är några olika alternativa DNA-prov som vi kan analysera och dess genomsnittliga framgångsprocent. Ett alternativt DNA-prov kostar 895 kronor extra per prov. En ny avgift tillkommer om nytt prov behövs. Ett alternativt DNA-prov utökar analystiden med minst en vecka.

Om du av någon anledning inte har tillgång till våra provpinnar för kindavskrap, kan du utan extra avgift använda rena bomullspinnar i stället. Lufttorka minst 1 timme och använd 6 st per person.

Rör aldrig ett DNA-prov med fingrarna. Använd plasthandskar eller trä rena plastpåsar över händerna. Alla fuktiga prov måste lufttorkas tills de är torra. Använd ej värme eller fläkt. När provet är torrt läggs det i ett papperskuvert eller i vårt Testkuvert, om inget annat anges ovan.

 

Alternativt prov kostar 895 kr per prov att analysera.