Integritetspolicy​

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 har hela EU en ny gemensam lag, GDPR (General Data Protection Regulation), om behandling och lagring av personuppgifter, som stärker skyddet för privatpersoner. Hos oss på Global DNA Testing Inc är din integritet viktig och vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har upprättat denna integritetspolicy så att du ska kunna ta del av hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Varför har vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp.

Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund- och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post till dig som kund.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. När du kontaktar oss, eller beställer något ger du oss dina personuppgifter och det är dessa vi behandlar.
Dessa är: namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Kontakta oss på info@dnatester.fi om du har några frågor angående vår hantering av dina personuppgifter.

Behandling av dina uppgifter

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska kunna komma åt dem.

Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När delar vi dina personuppgifter?

Vi lämnar enbart ut dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som kund. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vid genomförande av köp delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.
De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är Paypal.

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med relevant information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn och adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
De fraktbolag vi samarbetar med är Posti, Postnord, DHL och FedEx.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Cookies

På www.dnatester.fi använder vi cookies.

Global DNA Testing Inc använder cookies för statistik samt för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att använda cookies. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.

För mer information läs vår cookiepolicy här.

Ansvar

Ansvaret för personuppgiftshantering bär Global DNA Testing Inc. Det innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.